Chủ Nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2015

 TIN HOẠT ĐỘNG CLB THÁNG 11.2015
Trong tháng, ngoài việc thường xuyên trao đổi về chăm sóc sức khỏe theo Diện chẩn, CLB có nhiều hoạt động sau:
1- Hoàn thành hướng dẫn lớp thiền dưỡng sinh cho một số Hội viên 


2- Động viên nhiều Hội viên tham gia học và đã hoàn thành lớp Khí công y đạo do Thầy Nguyễn Kiên - Hà Nội hướng dẫn.3- Tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật và vinh danh thầy thuốc tiêu biểu năm 2015 tại Hà Nội; Chúc mừng Chủ tịch CLB được vinh danh.4- Chúc mừng Thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2015

5- Sinh hoạt thường kỳ trong tháng và chuẩn bị cho tổng kết năm 2015