Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2013

Bác Hùng- Hội viên CLB phát biểu tại Hội nghị tổng kết CLB năm 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét